Ytkvalitetsutveckling

Tillsammans utvecklar vi de metoder du behöver för att styra och kontrollera dina produkters rätta ytkvalitet.

Med fokus på era unika ytor lär ni hur de skall mätas och karakteriseras för att säkerställa era produkters rätta funktion och ytkvalitet

Med vår unika workshop får ni en djup och praktisk förståelse för hur ytstrukturen ser ut på just era produkter. Med vår expertis om mätning analys och kravsättning av ytstruktur, guidar vi er steg för steg igenom flödesschemat för kravsättning och verifikation av ytstruktur enligt gällande standardisering. 

Denna unika workshop anpassas efter era behov vid konstruktion, tillverkning och kvalitetskontroll.

1

1 timme online på Teams

Workshop om ytkvalitet

2

Konsulttjänst

Analys av ytkvalitet

 

 • Mätning och analys av era produkters ytstruktur 
 • Topografiska skillnader mellan bra och dålig yta 
 • Definiera mätteknik 

3

Konsulttjänst

Definition av ytkvalitet

Karakterisering av ytstruktur med parametrar 
 • Profil eller Areal? 
 • Typ av parameter för att karakterisera ytavvikelser? 
 • Toleranser 

4

Konsulttjänst

Specifikation av ytkvalitet

 • Symbol 
 • Parameter och toleranser 

5

Konsulttjänst

Verifikation av ytkvalitet

 • Mätmetod 
 • Mätosäkerhet 
 • Regler för jämförelse av mätresultat och specifikation 

Från det lilla till det stora - vi hjälper er med alla frågor om ytkvalitet och ytstruktur

Ibland börjar det med en enkel mätning och slutar med en global ytstandard, Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig.

Kundrecensioner

Ericsson

"Med ericssons idéer och toponovas kunskaper inom ytstruktur har vi tillsammans lyckats att ta fram ett utmärkt verktyg med vilket vi kan styra och kontrollera våra olika plastytor" "tillsammans har vi lyckats ta fram ett sätt att kvantifiera ytor som inte varit möjligt tidigare"
Fredrik Palmqvist, Matti Siivola, Advanced Mechanics, Ericsson Mobile Communications AB, utveckling av ESS, Ericsson Surface Standard, 2001
Rulla till toppen