Stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet med rätt kravsättning och kontroll av produkters geometri och ytstruktur

Vi är era experter inom tillämpad mätteknik och ISO GPS standardisering

Toponova Applied Metrology Center

Tillsammans utvecklar vi de verktyg som tillverkande företag behöver för att styra och kontrollera produkters rätta ytkvalitet

Toponova GeometricDNA Profile®

är verktyget som skyddar din affär mot kvalitetsbrister

Våra tjänster

Kvalitetsutveckling

Tillsammans tar vi fram de verktyg som behövs för att styra och kontrollera rätt produktkvalitet
 • Unika produktanalyser för funktionell kravsättning

Kravsättning

 • Säkerställd kommunikation mellan beställare och leverantörer
 • GeometricDNA Profile(R)

Kvalitetskontroll

Med den senaste mättekniken hjälper vi er att mäta och verifiera era produkters ytstruktur, ytjämnhet och bärigeht.
 • Mätuppdrag
 • Rekommendationer av mätmetoder för mätlab och produktion
 • Kravsättning av mätsystem

Kompetensutveckling

Vi utbildar och säkerställer att ert företag har den senaste kunskapen inom området geometriska produktspecifkationer (ISO GPS), mätteknik, ytstruktur och form och lägetoleranser
 • Specifikation och verifiering av:
  - Dimensionstoleranser
  - Form & Lägetoleranser
  - Ytstruktur
  - Kanter

330 kunder sedan 1994

2.100 genomförda projekt

350 kursdeltagare

"Det börjar ofta med ett litet mätuppdrag..."