MountainsLab®

ISO 1302 & 21920:2022

En analysmjukvarulösning för alla dina instrumentdata

Letar du efter en heltäckande mjukvarusvit som kan hantera alla dina mikroskop- och profildata? Se inte längre än till MountainsLab®. Vår industristandardlösning för ytanalys är det idealiska valet för alla typer av labb, och tillhandahåller ett centraliserat nav för alla dina instrumentdata. Med vårt teams omfattande expertis och support kan du lita på att din analys kommer att bli framgångsrik oavsett din ansökan.
Den mest omfattande uppsättningen av form- och yttexturanalyser – Partikel- och poranalys – Fiberanalys – Statistisk analys av statiska och dynamiska populationer – Kraftkurva och kraftvolymanalys – Funktioner för spektroskopi (Raman, IR, EDS/EDX, katodoluminescens etc.) – Färg- och topografiinnovation för svepelektronmikroskopi – Analys av flerkanals tomografikuber av sammansättningsdata – Och mycket mer

Viktiga analysfunktioner i MountainsMAP

Datasammanflöde

Samla data från flera instrument

 • Snabba upp analysen genom att använda ett enda program.
 • Se till att du genererar meningsfulla resultat från din data
 • Ladda levande dokument och analyser skapade av andra Mountains®-användare (22 000+ community över hela världen).
 • Processdata från praktiskt taget alla typer av yt- och bildanalysinstrument (50+ instrumenttillverkare tillhandahåller Mountains®-baserade mjukvarupaket med sin utrustning)

Kompatibel med alla instrument

Bearbeta data från:

 • 2D och 3D profilometrar
 • ljusmikroskop och andra bildsystem som producerar monokroma bilder eller färgbilder
 • svepelektronmikroskop (SEM)
 • scanning probe microscopes (SPM) inklusive atomic force microscopes (AFM)
 • spektroskopiska tekniker (Raman, TERS, IR, nanoIR, fluorescens, fotoluminescens, katodoluminescens, EDX/EDS, XRF etc.)

Ladda hundratals filformat som täcker:

 • profiler
 • ytor
 • 3D (tomografi) och 2D-bilder
 • flerkanalsfiler
 • kraftkurvor
 • hyperspektrala bilder
 • flerkanalskuber etc.

korrektion av mätdata

Få dina mätdata redo för analys och eliminera extremvärden, lokala defekter och mätbrus.

 
Rulla till toppen