MountainsMap®

ISO 1302 & 21920:2022

Ytanalysmjukvara betrodd av proffsen

MountainsMap®-mjukvaran används av tusentals ingenjörer, forskare och metrologer över hela världen och är guldstandarden inom 2D och 3D yttexturanalys och mätning för användning med profilometrar och andra ytmätinstrument.

Visualisera, korrigera och analysera profiler och ytor – Filtrera grovhet & vågighet enligt ISO 16610 – Beräkna ISO-profil och arealparametrar – Extrahera funktionell och metrologisk information från dina data med hjälp av avancerade verktyg: Fourieranalys, partikelanalys, steghöjd, formanpassning, wavelet filter, fraktalanalys etc. – Ladda, visualisera och analysera friformsytor (skal)

Viktiga analysfunktioner i MountainsMAP®

Ytjämnhetsanalys och iso-parametrar

Utför analyser av ytjämnhet och beräkna ytstrukturparametrar enligt ISO 25178, ISO 4287, ISO 13565, ISO 21920 och andra nationella standarder.

Korrektion av mätdata

Få dina mätdata redo för analys och eliminera extremvärden, lokala defekter och mätbrus.

 

Ytgeometri

Effektiv och noggrann analys av ytgeometri (avstånd, vinklar, ytor för toppar och dalar, volymer av upphöjningar och hål, steghöjder på ytor och profiler etc.)

Ytsamanfogning

Smidigt kombinera flera mätningar som överlappar varandra horisontellt eller sammanfoga två eller fler ytmätningar tagna på olika höjder.

Analyser av fri forms ytor

Importera, visualisera och analysera fria former (skal) i olika filformat som STL, OBJ, PLY och 3MF. Även jämförelse mod CAD data.

Avancerad konturanalys

Utföra fullständig geometrisk dimensionering och toleransanalyser.

Fiber och partikelanalys

Identifiera och kvantifiera automatiskt fibrer, korn, partiklar, öar, porer/ hål och texturceller.

Korrelativ analys

Korrelera samma egenskaper på 3D-yttopografidata och i bilder som erhållits från olika instrument (t.ex. SEM, AFM).

Rulla till toppen