Surface quality development

Together, we develop the methods you need to manage and control the correct surface quality of your products

Med fokus på era unika ytor lär ni hur de skall mätas och karakteriseras för att säkerställa era produkters rätta funktion och ytkvalitet

Med vår unika workshop får ni en djup och praktisk förståelse för hur ytstrukturen ser ut på just era produkter. Med vår expertis om mätning analys och kravsättning av ytstruktur, guidar vi er steg för steg igenom flödesschemat för kravsättning och verifikation av ytstruktur enligt gällande standardisering. 

Denna unika workshop anpassas efter era behov vid konstruktion, tillverkning och kvalitetskontroll.

1

One-hour online Teams session

Workshop om ytkvalitet

2

Consulting service

Analys av ytkvalitet

 

 • Mätning och analys av era produkters ytstruktur 
 • Topografiska skillnader mellan bra och dålig yta 
 • Definiera mätteknik 

3

Consulting service

Definition av ytkvalitet

Karakterisering av ytstruktur med parametrar 
 • Profil eller Areal? 
 • Typ av parameter för att karakterisera ytavvikelser? 
 • Toleranser 

4

Consulting service

Specifikation av ytkvalitet

 • Symbol 
 • Parameter och toleranser 

5

Consulting service

Verifikation av ytkvalitet

 • Mätmetod 
 • Mätosäkerhet 
 • Regler för jämförelse av mätresultat och specifikation 

From the small to the large - we assist you with all questions about surface quality and surface texture.

Sometimes it starts with a simple measurement and ends with a global company standard for surface standard. Contact us and see how we can assist you.

Customer reviews

Ericsson

"Med ericssons idéer och toponovas kunskaper inom ytstruktur har vi tillsammans lyckats att ta fram ett utmärkt verktyg med vilket vi kan styra och kontrollera våra olika plastytor" "tillsammans har vi lyckats ta fram ett sätt att kvantifiera ytor som inte varit möjligt tidigare"
Fredrik Palmqvist, Matti Siivola, Advanced Mechanics, Ericsson Mobile Communications AB, development of ESS, Ericsson Surface Standard, 2001
Rulla till toppen