Ytstruktur areal

ISO 25178-1

Ytstruktur areal

Genom att gå grundkursen, lär du dig att förstå och tillämpa de senaste verktygen som finns i ISO GPS verktygslåda för att styra och kontrollera ytstruktur, både med profil och areal(3D) mätteknik. Skillnader mellan ny och gammal profilstandard för presenteras. 

Rulla till toppen