Tillsammans utvecklar vi ERA PRODUKTeRS GEOMETriska DNA

Med geometrisk dna kan företag styra och kontrollera sina produkters geometri och ytkvalitet

TILLÄMPAD METROLOGI FÖR VINNARE!

Vi är er resurs när det gäller att synliggöra och kommunicera produkters funktionsytor och geometri.

Geometrisk DNA är översättningen av produkters unika form och ytstruktur till kravsättning på teknisk ritning med stöd till  standardiserat symbolspråk enligt ISO GPS (Geometrisk Produkt Specifikation)

Experttjänster

Tillsammans tar vi fram de verktyg som behövs för att styra och kontrollera rätt produktkvalitet
  • Karakterisering av funktionsytor
  • Specifikation och verifikation av produkt- och processkvalitet
  • Utveckling av företagsstandarder

250 kunder sedan 1995

Mätuppdrag

Med den senaste mättekniken hjälper vi er att mäta och verifiera era produkters ytstruktur, ytjämnhet och bärigeht.
  • Ytstruktur, ytjämnhet och bärighet på alla material
  • 3D scanning och digitalisering
  • Reverse engineering

2.000 genomförda projekt

Utbildning

Vi utbildar och säkerställer att ert företag har den senaste kunskapen inom området geometriska produktspecifkationer (ISO GPS), mätteknik,  ytstruktur och form och lägetoleranser
  • Ytstruktur, ytjämnhet och bärighet, ISO 1302 (profil) och ISO 25178 areal
  • Form och lägetoleranser
  • Företagsanpassade kurser

300 kursdeltagare

PAssa på!
Nästa kurs i ytstruktur är i halmstad den 11 april 2018
Läs mer här.

Toponova erbjuder komplett process

"Det börjar ofta med ett litet mätuppdrag..."