Kvalitetsutveckling

Vad gör man när mätresultatet stämmer med specifikation - men detaljen ser annorlunda ut och inte fungerar som den ska?
Eller hur säkerställer du ditt varumärkes unika yta för att säkert kommunicera intern och externt när nya material och nya bearbetningstekniker ställer högre krav på specifikationer och kontrollmetoder?

Toponova GeometricDNA Profile®

Problemlösning

Många gånger beror kvalitetsbrister på ofullständigt specificerade funktionskrav,  feltolkning av befintliga ritningskrav eller felaktiga kontroll- mätmetoder.
Men det behöver inte vara så. Idag finns omfattande standardstöd för kravsättning och verifikation av produkters ytstruktur och form, men det gäller ju att känna till det. Bland annat så är ytstruktur ett område med komplett standardstöd till ISO GPS.

Utveckling av produkt- processkvalitet

Toponova är ert expertstöd vid utvecklings-, marknads-, produktions-, kvalitets- samt inköpsprojekt.
Med våra breda tekniska bakgrund och lång praktiska erfarenhet är vi katalysatorn som hittar ny infallsvinklar och skapar lösningar baserade på de senaste metoderna.

Varje kunds frågeställning är unik och toponova koordinerar varje projekt utefter dess behov. Vi har nätverket av ledande kompetenser inom mätteknik, funktionell ytkarakterisering och produktspecifikation

Stärka varumärke

Vi hjälper marknadsledande tillverkningsföretag till säkerställd produktkvalitet med kompletta krav och toleranser
Idag finns det ett komplett standardstöd inom ISO GPS när det gäller ytstruktur som möjliggör exakt och entydig specifikation av produktkvalitet på ritning samt metoder för verifiering. Detta är viktigt då det gäller att kommunicera verklig kvalitet inom företaget och externt mot kunder och underleverantörer på en global marknad.

Med entydiga specifikationer med ställda toleranser uppnår man flera fördelar:
-minskade kassationer och kvalitetsproblem
-tydlig kommunikation och verifikation av kvalitet mot marknaden och externa/ interna leverantörer
-nödvändigt för kontinuerligt utvecklingsarbete för bättre produkter och ökad lönsamhet med krav på ständigt mindre toleranser.

Vår verktygslåda är ISO GPS (Geometrisk produktspecifikationer)
- Ett världsomspännande symbolspråk för toleransangivning av produkters geometri och ytstruktur på ritning

Målet med GPS-systemet är att ge verktyg för ekonomisk styrning av variationer i produkter och processer. Detta kan uppnås genom att använda en mer exakt metod för att utrycka artiklars funktionella krav med komplett och väldefinierade specifikationer och integrerade verifikationsmetoder

Vi är era experter som är med och utvecklar ISO GPS standarder, både nationellt och internationellt. Detta gör att vi garanterat förmedlar aktuella kunskap enligt de senaste ISO standarderna. Viktigt för våra kunder som vill bli vinnare genom att använde den senaste tekniken för säkerställd geometrisk kvalitet.

Vad kan vi hjälpa er med- kontakta oss

  • (max 50 MB)

" - vad är det som gör att just era produkter fungerar?"