Produkter

Toponova säljer  material för indirekt mätning av ytstruktur, ytdefekter och form  samt litteratur  i form av handböcker inom området ISO GPS- Form ch lägetoleranser

Avgjutningsmaterial

Ibland kommer man inte åt att mäta eller vill dokumentera en detaljs yta under försök. I dessa lägen finns det möjlighet att göra avgjutning av detaljens yta och göra en mätning på avgjutningen (replikan).
 
Toponova erbjuder två typer av avgjutningsmaterial:
Technovit 2200 som blir en hård semi transperent avgutning och som härdas med blå led lampa.
Kan mätas både med friavkännande släpnål och optiskt (vitljusinterferometri)

Provilnovo är silkonbaserat material som blir en mjuk avgjutning som är enkel att ta bort, ex. invändiga ytor.
Provilnovo finns i två varaianter:

-Light CD som appliceras med en spruta och integrerat blandningsmunstycke direkt på ytan som skall replikeras.
-Putty som knådas ihop manuellt och sedan trycks mot ytan- används för att fånga formen av objektet. Kan även användas tillsammans med Light CD som appliceras sist för att fånga detaljens ytstruktur
 

Litteratur

Geometriska produktspecifikationer, GPS, Toleranser-ytjämnhet-kanter

Geometriska Produktspecifikationer, GPS, Toleranser-ytjämnhet-kanter Geometriska Produktspecifikationer, GPS, Toleranser-ytjämnhet-kanter

Boken (145 sidor) ger en ingående beskrivning av de nu gällande reglerna för toleransangivning på ritningar på ett lättbegripligt sätt. Den behandlar både ±toleranser och form- och lägetoleranser, kravsättning av kanter samt ett kortare avsnitt om ytjämnhet.
Denna utgåva av boken (oktober 2015) är kraftigt upp­daterad jämfört med tidigare utgåva. Den nya titeln ”Geometriska Produktspecifikationer – GPS” speglar bättre det faktiska innehållet. Boken har uppdaterats efter de senaste utgåvorna av de internationella standarderna inom området och jämfört med den tidigare utgåvan, visar den också många fler exempel på olika angivningssätt som ofta används.
Stor vikt har lagts vid att återge reglerna på ett så lättbegripligt sätt som möjligt. I boken ges en beskrivning av alla grundläggande regler och principer som gäller för toleransangivningar på ritning.
Vidare beskrivs reglerna för ±toleranser för storleksmått, ±toleranser för andra mått än storleksmått, form- och lägetoleranser inklusive måttjämkning (max och min materialkrav), generella toleranser och kravsättning av kanter med odefinierad form. I boken finns också ett kortare avsnitt om ytstruktur.

Artikel nr: 200203
Pris: 280,00 SEK ex. moms (Frakt tillkommer med 60 SEK)

Geometriska produktspecifikationer, GPS, miniguide toleranser

Geometriska produktspecifikationer, GPS, miniguide toleranser Geometriska produktspecifikationer, GPS, miniguide toleranser

Miniguide i fickformat (50 sidor) som ger en översikt över de nu gällande reglerna för toleransangivning på ritningar på ett lättbegripligt sätt. Den behandlar både ±toleranser och form- och lägetoleranser.
 
I miniguiden listas de viktigaste standarderna inom området och den ger en beskrivning av de grundläggande regler och principer som gäller för toleransangivningar på ritning.
Stor vikt har lagts vid att ge beskrivningarna på ett så lättbegripligt sätt som möjligt och i miniguiden visas många figurer med exempel på olika angivningssätt. I miniguiden behandlas ±toleranser, form-och lägetoleranser och generella toleranser.
I avsnittet om form- och lägetoleranser ingår också beskrivning av måttjämkning (max materialkrav). Miniguiden är uppdaterad efter de senaste versionerna av ISO-standarderna inom området.

Artikel nr: 20203
Pris: 110,00 SEK ex. moms (Frakt tillkommer med 60 SEK)

  • Ange antal exemplar
  • Ange antal exemplar