Kvalitetskontroll

Idag är det inga problem att mäta produters ytstruktur och geometriska form. Problemet är att veta med vad man skall mäta - och hur. Idag finns ett flertal mätmetoder som vart och ett har sina fördelar och nackdelar. Vi har kunskapen och mätinstrumenten för korrekt mätning av alla material, mjuka och hårda, människor och produkter, från nanometer till meter.

Vår erfarenhet- din framgång

Idag finns det många olika mätsystem baserade på olika mätmetoder att köpa. Det ställer krav  av mätutrustningen för att klara de krav som ställs på ritningen. Ibland mäter man -men mätsystemet registrerar inte avvikelser beroende på för liten upplösning eller andra egenskaper kopplade till vald mätmetod.
-Vi har erfarenhet att välja rätt mätmetod eftersom vi jobbar aktivt med den senaste mättekniken.

Produkter med höga kvalitetskrav har ofta lika funktionskrav kopplade till form- och lägekrav samt ytstruktur.  Högre krav på kvalitet kräver förståelse för sambandet mellan funktion och produkters geometriska avvikelser och bestämning av gränserna mellan de olika avvikelserna.
-Vi hjälper företag att mäta och förstå uppdelningen av geometriska avvikelser och hur man karakterisera dessa

 Kontakta Toponva och vi hjälper till med de mättekniska frågeställnngar

Ytstruktur- Ytjämnhet-Bärighet

Mätning och karakterisering av funktionsytor avseende:
ISO 1302
-Ytstruktur
-Ytjämnhet
-Bärighet

ISO 25178
-3D ytjämnhet, Areal parametrar

3D digitalisering/ verifiering

Digitalisering av produkter och människor
Verifiering av 3D scanning data mot 3D underlag 

Reverse Enginering

Skapa ritningsunderlag från fysiska föremål med 3D skanning teknik

Kontakta oss

"Allting går att mäta- frågan är bara vad som skall mätas..."