Kompetensutveckling inom ytstruktur samt form och lägetoleranser

Vi höjer ert företags kompetens vilket möjliggör entydig kommunikation av kvalitetsskrav, både internt och externt

Unika utbildningspaket inom Geometrisk produktspecifikationer, ISO GPS

Vi är experter som är med och utvecklar ISO GPS standarder, både nationellt och internationellt.

Våra unika kurser återger de nu gällande ISO-reglerna på ett enkelt och pedagogiskt sätt med riklig dokumentation. De är också inkörsporten till Toponovas övriga tjänster inom området ISO GPS, kompetensutveckling, rådgivning och mätteknik.

Med rätt kompetens blir våra kunder vinnare och säkerställer teknisk kontinuitet.

Våra kurser

Seminarium om ISO GPS systemet

ISO GPS -det globala symbolspråket vid toleransangivning av produkters geometri på ritning för säkerställd kommunikation av produkters kvalitet.
Seminariet ger en introduktion i hur GPS-systemet kan användas för att entydigt kravsätta och kontrollera produkters kvalitet på den globala marknaden. Med entydig kravsättning möjliggörs objektiv kommunikation mellan beställare och leverantör vilket leder till kortare ledtider och minskade kvalitetsbristkostnader.

Ytstruktur - grundkurs - profil - ISO 1302

Ytstruktur har idag stor betydelse för många produkters funktion och upplevd kvalitet. Kursen ger dig de grundläggande kunskaperna om ISO GPS uppbyggnad och standarder när det gäller ytstruktur samt praktiskt hur man användder de kontroll- och mätmetoder som finns.  

3D Ytstruktur - grundkurs - areal - ISO 25178

3D karakterising av ytstruktur är ett skarpare analysverktyg än för profil. Nya filter, parametrar och mätteknik möjliggör mer precis karakterisering av funktionsytor som ej varit möjliga förut tidigare. Ytstruktur har idag stor betydelse för många produkters funktion och upplevd kvalitet. Kursen ger dig de grundläggande kunskaperna om ISO GPS uppbyggnad och standarder när det gäller ytstruktur samt praktiskt hur man användder de kontroll- och mätmetoder som finns.  

Kurs i Form- och Lägetoleranser

Med vår expert, verksam inom den svenska arbetsgruppen för ISO GPS toleranser, SIS/TK 507/AG5 -Toleranser, lär du dig att tillämpa de senaste verktygen inom ISO Geometriska ProduktSpecifikationer (GPS) för att säkerställa geometrisk produktkvalitet på ritning.

Företagsanpassade kurser

ISO Geometriska Produktspecifikationer, mätteknik och ytstruktur är områden som är företagsberoende. Vi erbjuder kurser anpassade utefter företagets egna frågeställningar och därigenom skapas en gemensam grund inom företaget för att hantera frågor inom området. Bla. annat kortas ledtider genom ökad förståelse mellan konstruktion, tillverkning och kvalitet.
Toponova är med sin långa erfarenhet, nätverk av experter samt tillgång till den senaste mättekniken, lämpat att genomföra företagsanpassade kurser på plats hos er. Vårt upplägg är en standardkurs där vi först går igenom terminologi och därefter lyfter vi in ert företags specifika frågeställningar.

Kontakta oss om ditt utbildningsbehov

Vad några av våra kursdeltagare tyckte:

"Kan inte nog berömma er för den gedigna kunskapen ni besitter i området vilket gjorde att vi inte hade en ända outnytjad minut" Företagsanpassad kurs Ytstruktur, Tumba, 2018

"Kursen har påvisat alla de möjligheter som finns att styra hur ytor ska kravsättas och verifieras"
Kurs 3D ytstruktur, Sandviken, 2018

"Läraren har mycket goda kunskaper och gör ett framförande som håller intresset uppe"
Ytstruktur profil, Sandviken, 2017

"Att vi kan omsätta subjektiva bedömningar till mätbara värden"
Kurs Ytstruktur profil, Halmstad, 2017

"Vi säkerställer att er organisation och medarbetare har den senaste kunskapen .."