UTBIldning inom Ytstruktur samt form och lägetoleranser

Vi höjer ert företags kompetens vilket möjliggör entydig kommunikation av kvalitetsskrav, både internt och externt

Unika utbildningspaket inom Geometrisk produktspecifikationer, ISO GPS

Vi är experter som är med och utvecklar ISO GPS standarder, både nationellt och internationellt.

Våra unika kurser återger de nu gällande ISO-reglerna på ett enkelt och pedagogiskt sätt med riklig dokumentation. De är också inkörsporten till Toponovas övriga tjänster inom området ISO GPS, kompetensutveckling, rådgivning och mätteknik.

Med rätt kompetens blir våra kunder vinnare och säkerställer teknisk kontinuitet.

Våra kurser

Ytstruktur - grundkurs - Profil - ISO 1302

Ytstruktur har idag stor betydelse för många produkters funktion och upplevd kvalitet. Kursen ger dig de grundläggande kunskaperna om ISO GPS uppbyggnad och standarder när det gäller ytstruktur samt praktiskt hur man användder de kontroll- och mätmetoder som finns.  

Kurs i Form- och Lägetoleranser

Med vår expert, verksam inom den svenska arbetsgruppen för ISO GPS toleranser, SIS/TK 507/AG5 -Toleranser, lär du dig att tillämpa de senaste verktygen inom ISO Geometriska ProduktSpecifikationer (GPS) för att säkerställa geometrisk produktkvalitet på ritning.

Företagsanpassade kurser

ISO Geometriska Produktspecifikationer, mätteknik och ytstruktur är områden som är företagsberoende. Vi erbjuder kurser anpassade utefter företagets egna frågeställningar och därigenom skapas en gemensam grund inom företaget för att hantera frågor inom området. Bla. annat kortas ledtider genom ökad förståelse mellan konstruktion, tillverkning och kvalitet.
Toponova är med sin långa erfarenhet, nätverk av experter samt tillgång till den senaste mättekniken, lämpat att genomföra företagsanpassade kurser på plats hos er. Vårt upplägg är en standardkurs där vi först går igenom terminologi och därefter lyfter vi in ert företags specifika frågeställningar.

Kontakta oss om ditt utbildningsbehov

Aktuella SCHEMAlagda kurser

Grundkurs i Ytstruktur- Profil
Halmstad 2018-04-11

Passa på och lär dig vad ytstruktur är, hur man mäter och verifierar enligt ISO standarderna

Stefan Rosén är experten från toponova ab som i mer än 23 år har hjälpt företag att utveckla metoder för att analysera, karakterisera, mäta och verifiera ytjämnhet. Stefan är medlem i ISO GPS Mätteknik och ytstruktur, SIS/TK 507/AG6, och lär dig att tillämpa de senaste verktygen och förvalen inom ISO GPS (Geometriska Produkt Specifikationer). Kursen varvar genomgångar med PowerPoint och exempel varvat med praktisk mätning i mätlab.

- Kursen vänder sig till dig som dagligen kommer i kontakt med ytstruktur och ytjämnhet som konstruktör, produktions- eller kvalitetstekniker.
- Inga formella förkunskaper krävs för kursen.
- Efter kursen har du lärt dig hur man tillämpar ISO GPS standarderna i praktiken, samt fått kunskap i att korrekt och fullständigt ange lämpliga ytkrav på ritningar samt hur man praktiskt mäter och utvärderar ytjämnhet enligt de förval som finns inom ISO.
- Kursen återger de nu gällande ISO-reglerna på ett enkelt och pedagogiskt sätt med riklig dokumentation. Den är också en inkörsport till Toponovas övriga tjänster inom området, andra utbildningar, rådgivning och mätteknik.

Plats: Toponova AB, Tradecenter, vån 16, Kristian IV:s väg 3
Tid: En dag (0830-1630)
Pris: 7 000 SEK ex. moms

Intresseanmälan om våra SCHEmalagda kurser


"Vi säkerställer att er organisation och medarbetare har den senaste kunskapen .."